Online poradenstvo

Online poradenstvo sa v poslednom období stáva veľmi rozšírenou a obľúbenou formou poradenstva z pohodlia Vášho domova. Umožňuje Vám spojiť sa s Vašim poradcom ak ste dlhodobo v zahraničí prípadne na služobnej ceste alebo máte iné dôvody, ktoré Vám bránia v osobnom stretnutí s poradcom. Rovnako službu online poradenstva môžu využiť aj ľudia, pre ktorých je veľmi dôležitá ich anonymita.

Odkedy sa poradenstvo online stalo rozšírenou formou psychologického poradenstvo, jeho účinnosť bola preverená v rámci viacerých prieskumov /Swinson, R. P. y col. (1995), , Alfred Lange y col. (2003), Kessler D. y col (2009) o  Gallego, M.J. y col (2011)/, výsledky ktroých potvrdzujú jeho efektivitu.

Výhody online poradenstva

Online poradenstvo neobmedzuje princípy a postupy psychologického poradenstva, keďže psychologické metódy a teórie nie sú nijak modifikované.

Poradenstvo online nie je limitované miestom, kde sa práve nachádzate /pokiaľ tam máte prístup na internet/ ani vzdialenosťou medzi vami a poradcom. Tým, ktorých podmienky im nedovoľujú využiť tradičnú terapiu umožňuje využiť služby poradcu aj z ich domova. Ide nielen o ľudí dlhodo žijúcich v zahraničí, ale aj o ľudí so zdravotným obmedzením, imobilných, ako aj tých, ktorí by inak museli precestovať veľké vzdialenosti, aby našli formu terapie, ktorá najlepšie vyhovuje ich potrebám.

Ďalšou veľkou výhodou online poradenstva je časová flexibilta, ktorá je výhodná najmä pre ľudí s náročnou pracovnou dobou alebo pre tých, ktorí sú zavalení množstvom iných povinností. Ak patríte do tejto skupiny ľudí, využite možnosť online poradenstva a časovo sa Vám prispôsobíme.

Online poradenstvo prináša výhodu aj pre tých, ktorí by sa v tradičnej terapii mohli cítiť zahanbení. Online poradenstvo poskytuje možnosť terapie zo známeho kontextu a bezpečného prostredia, ktorým je napríklad domov. Tým, že klient nie je fyzicky prítomný na terapii, dokáže sa ľahšie otvoriť poradcovi a hovoriť aj o viac delikátnych situáciách a problémoch, ktoré by inak pri tradičnej terapii tvárou v tvár nevyšli na svetlo.

Ako online poradenstvo prebieha? Online poradenstvo sa realizuje prostredníctvom emailu, chatu alebo viedeohovoru /skype/. Základnou podmienkou pri poradenstve cez videohovor je dobré internetové pripojenie na oboch stranách.

retocada 14