Kontakt

Adresa:

Nemocničná 757

990 01 Veľký Krtíš

Adresa:

Tolstého 9

811 06 Bratislava

Mobil: +421 908 969 219

E-mail: centrum.bienestar@gmail.com