Profil

PhDr. Anna Balgová 


VZDELANIE

_DSC5233-33

· 2003 – 2008 magisterské štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove, Filozofická

fakulta, Inštitút psychológie, odbor Psychológia;

· 2008 rigorózne štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút psychológie, odbor Psychológia;

· Od 2013 štúdium na Slovenskom inštitúte pre vzdelávanie v psychoterapii.

KURZY A VÝCVIKY

· Inštitút symbolickej a relaxačnej psychoterapie – výcvik v psychoterapii pre dospelých /100 hodín, akreditovaný SIVP resp. Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou/;

· Inštitút symbolickej a relaxačnej psychoterapie – výcvik v psychoterapii pre deti /60 hodín, akreditovaný SIVP resp. Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou/;

· Od roku 2013 frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku na Inštitúte symbolickej a relaxačnej psychoterapie /akreditovaný SIVP resp. Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou/;

· Seminár INPP  (The Institute of Neuro-Physiological Psychology) so Sally Goddard Blythe – riaditeľkou INPP Chester, Veľká Británia – pohybový program zameraný na rozvoj kognitívnych funkcií, vhodný najmä pre deti predškolského veku.

JAZYKY

-         Slovensky

·         Anglický

·         Španielsky

„Topánka, ktorá sadne jednej osobe tlačí inú; nejestvuje žiadny recept na život, ktorý sadne v každom prípade.“ Takto by sa dal opísať jungiálny prástup v terapii, v živote a rovnako aj v práci. Jeho spoločným menovateľom je flexibilita, tvorivosť a jedinečnosť a odzrkadľuje sa v ňom aj moja snaha ako pristupovať ku každému klientovi. Okrem odborných poznatkov pri mojej práci aplikujem aj skúsenosti, ktoré som získala ako psychológ pre deti a dospelých v rôznych poradenských centrách na Slovensku a v zahraničí. V roku 2012 som rozbehla vlastný koncept poradenského centra, ktorý úspešne funguje v rôznych mestách pod názvom Poradenské centrum Bienestar.