10 tipov ako dosiahnuť ciele a predsavzatia

Začiatok roka sa často spája aj s novými predsavzatiami a cieľmi. Väčšinou sa ale náš prvotný entuziazmus rozplynie spolu s rannou hmlou. Viac sa starať o zdravie, cvičiť, prestať fajčiť, začať viac zarábať. Znie to vágne. A úprimne, nehovorí to nič o tom, ako sa k cieľu dopracovať. Ako by teda mal vyzerať naozaj silný cieľ, ktorý bude zároveň motivujúci?

1. Váš cieľ by mal byť pre Vás výzvou. To znamená, že by mal byť dostatočne náročný, aby bol zujímavý ale nie tak náročný, že by ste ho nedokázali splniť.

2. V prvom rade JASNOSŤ. Efektívne ciele sú jasné, merateľné, špecifické a založené na správaní, nie na dôsledkoch. Aký je rozdiel medzi slabým a silným cieľom?

Naríklad: Zdokonaliť sa v angličtine. Zlepšiť moju angličtinu na úroveň pokročilý do konca júna. 

              Prestať fajčiť. Do konca februára úplne prestať fajčiť.                    

3. Dôverujte vo vlastné schopnosti dosiahnuť úspech a cieľ. Toto presvedčenie má obrovský vplyv na to, ako si stanovíte cieľ, ale aj na Vaše správanie a prístup k Vaším predsavzatiam.

4. Premýšľajte o Vašich silných stránkach, ktoré by ste pri dosahovaní cieľa mohli využiť. Pokojne sa pýtajte aj iných, čo považujú za Vaše silné stránky.

5. Myslite pozitívne. Buďte pozorní k svojim myšlienkam a negatívne nahraďte pozitívnymi. Cvičte si pozitívne myslenie až dovtedy, kým Vám to nepôjde automaticky. Klišé? Na prvý pohľad možno áno, ale v podstate ide o kognitívne cvičenie. Napríklad, začali ste s doučovaním angličtiny.

Situácia A: Od začiatku si nie ste istý, lebo v meste už je veľa učiteľov angličtiny. Pomyslíte si, asi to nebude veľmi fungovať. Dôsledok: oslovíte menej ľudí, rozdáte menej letákov a pod. Automaticky si vlastným správaním zmenšíte okruh potenciálnych študentov a realita bude taká, že Vám to doučovanie fungovať nebude.

Situácia B: Prvotná myšlienka: „Bude to náročnejšie, ale spravím čo budem môcť, aby som mal dostatok študentov!“. Dôsledok: viac oslovených ľudí, viac aktivít kde sa spropagujete, a pod. Z toho automaticky vyplýva viac študentov a lepšie fungovanie Vášho doučovania.

Magické fungovanie vesmíru? Nie, len to ako každý deň svojimi myšlienkami ovplyvňujeme naše správanie a prežívanie.

6. Vytvorte si silný a živý obraz toho aké bude dosiahnutie Vášho cieľa a ako to bude vyzerať, keď splníte Vaše predsavzatie.

7. Pravidelná spätná väzba – pravidelne monitorujte Váš progres k dosiahnutiu cieľa. Tak ľahšie udržíte Váš entuziazmus a užijete si Váš progres.

8. Ak je Váš cieľ komplexný a zahŕňa viacero menších cieľov súčasne, je dobré sa uistiť či sa nepreceňujete. Komplexná práca môže trvať dlho. Preto ak máte viac rôznych cieľov efektívne si naplánujte svoj čas a Vaše zdroje. Určite si priority a rozvrhnite si čas. Nemá zmysel pracovať až kým budete úplne vyčerpaní alebo sa pre svoj preexponovaný cieľ budete musieť vzdať iného.

9. Obklopte sa ľuďmi a zdrojmi, ktoré Vám budú pripomínať Vaše ciele a ktorí Vám pomôžu s vnútornou motiváciou. Sú to vonkajšie faktory, motivujú zvonku, čo nie je tak silné ako motivácia zvnútra. Spoľahnite sa sami na seba, vonkajšie elementy sú extra pomoc.

10. Užite si moment dosiahnutia Vášho cieľa. Je to skvelý zdroj pre Vaše ďalšie napredovanie a nové ciele. Doprajte si niečo výnimočné, čo Vás poteší a čo máte radi. Niečo čo bude pre Vás odmenou za Vaše vynaložené úsilie.

A už len jeden tip na záver. S každým cieľom a predsavzatím je dobré mať aj plán, ako sa k cieľu dopracovať. Okrem jasnej predstavy toho, čo chcem dosiahnuť /silný cieľ/ je dôležité vedieť za aký čas,  aké kroky k tomu musím podniknúť, rozvrhnúť si časový plán aktivít, stanoviť si interval a formu, ako budem reflektovať ako sa mi darí, čo mi ide a kde treba zabrať.

Je pre Vás tento článok v niečom inšpiratívny? Napíšte nám v čom a ako je pre Vás prínosný. . 

 Pridaj komentár

YOU MAY LIKE