Zlý šéf a šikanovanie na pracovisku

Ako ho rozpoznať a ako na takéto správanie reagovať.

Niekedy emocionálne skolabujú, vyžadujú priveľa, zabránia vám dostať sa k informáciám alebo vás nimi zahlcujú, alebo sa im stane, že zrazu si nepamätajú. A to všetko sa deje pod obrovským tlakom. Máte aj vy takúto skúsenosť s vaším nadriadeným, ktorý namiesto efektívneho riadenia robí z pracoviska peklo?

Tyranizujúce správanie na pracovisku má mnoho podôb. Niektorí šéfovia sa správajú paranoidne, často menia nálady, ich správanie je neadekvátne a neakceptovateľné. Takéto správanie často vychádza z toho, že nevedia čo robia. A nemyslíme to ako ospravedlnenie ich správania. Je mylné nazdávať sa, že keď je niekto šéf, tak vie automaticky viesť ľudí. Počujeme slovo šéf, boss alebo manažér a hneď si myslíme, že je to človek so špeciálnymi schopnosťami a vzdelaním. Ale často to tak nie je a nedostatok svojich schopností vo vedení ľudí kompenzujú hrubosťou a výrazným nedostatkom flexibility.

Podľa štúdie psychológa Roberta Hogana, 60 až 75 percent manažérov sú nekompetentní alebo slabí lídri. A prečo je tomu tak? Jednoducho výber lídrov nie je urobený tak dobre, ako by mal byť – zameriavame sa viac na to ako vyzerajú  než na to, aké majú schopnosti riadiť ľudí. Často na pozície lídrov ašpirujú ľudia s negatívnymi osobnostnými črtami, ktoré sa neskôr aj manifestujú.

 Napríklad taký narcizmus. Trochu narcizmu pri vedúcej pozícii nemôže byť na škodu, ale priveľa narcizmu môže skončiť tak, že šéf sa nezaujíma o nikoho len o seba a úspechy iných pripisuje len sebe. Niektorí lídri možno nezačnú zle, ale často sa intoxikujú mocou. A zneužívanie moci môže mať rôzne podoby, napríklad tresty, hrozby alebo zastrašovanie, čo neskôr vedie k odporu, nespokojnosti v práci a odchodu zamestnanca z práce ak má takú možnosť. Moc často spôsobuje aj to, že líder začne veriť tomu, že pravidlá, ktoré platia pre ostatných sa na neho nevzťahujú a začne sa správať neeticky.

A ako sa bossing (šikanovanie zo strany šéfa) prejavuje na prežívaní a správaní zamestnancov? Tí, ktorých sa to dotýka môžu pociťovať strach, úzkosť, depresiu až sa u nich môže rozvinúť istá forma post-traumatickej stresovej poruchy. A to môže vyústiť do psychickej ujmy a telesného ochorenia. Zvyšuje sa tak absencia v práci a rovnako tak aj fluktuácia zamestnancov, ktorí v snahe vyhnúť sa takémuto zaobchádzaniu radšej zmenia zamestnanie, ak majú takú možnosť. A pre organizáciu to znamená viac výdavkov a menej efektívnej práce.

Najčastejšie prejavy bossingu sú: Vyhrážky týkajúce sa zamestnania alebo kariérnej pozície zamestnanca, vyhrážky typu „prepustím ťa“  alebo „strhnem ti z výplaty“  a podobne. Ticho alebo ignorácia, popieranie toho, že zamestnanec je prítomný, alebo „bully“ (osoba ktorá je aktérom šikanovania) prestane rozprávať, keď obeť vstúpi do miestnosti. Fámy a klebety, ktoré „bully“ často šíri o svojej obeti. Tieto sa potom často dostanú ďalej a dotknutej osobe vytvárajú zlú reputáciu. A keď sa obeť začne brániť, bully začne rozprávať, že je neustály sťažovateľ a problémový zamestnanec. A v neposlednom rade je to sabotovanie práce.

Prečo sa zlí šéfovia správajú ako batoľatá? Vyzerá to zvláštne, že dospelý človek nedokáže adekvátne zvládať stres a správa sa ako vzdorovité dieťa. A že tomu tak naozaj je? Tu vám prinášame dvadsať paralel správania sa tyranizujúceho šéfa a batoľaťa, v podstate ich možno začleniť do dvoch kategórií správania sa: vzdorovité dieťa a stratená ovečka.

Vzdorovité správanie zahŕňa agresívne spôsoby správania sa, ktoré sa aktivujú keď je bully v strese, ako napríklad: vychvaľovanie sa, agresivita, dožadovanie sa, ignorovanie, impulzívnosť, klamstvo, zameranie na seba, tvrdohlavosť, záchvaty hnevu, teritorializmus, jačanie alebo plač.

Správanie sa typu malá stratená ovečka často pramení z nekompetentnosti alebo všeobecného strachu z nedostatočnosti. Takéto správanie sa na vedúcej pozícii môže byť rovnako iritujúce ako aj neproduktívne a prejavuje sa ako: nekonečné otázky, svet fantázie, nestálosť, bezradnosť, iracionálny strach, zábudlivosť, zmeny nálady, bedákanie, výpadky sústredenosti.

 Je to zvláštne, že dospelí jedinci sa dokážu roztriasť až tak, že vyzerajú ako trasúce sa hrkálky. A prečo to šéfovia robia? Pretože niekedy tyranizujúci vedúci rovnako ako batoľatá nedokážu zvládať ich moc a nezávislosť. Občas si tyrani rovnako ako malí nespratníci uvedomia, že ich možnosť riadiť svet je limitovaná, tak ako aj u väčšiny smrteľníkov. A toto zistenie, ktoré je na vrchole ich neschopnosti jasne komunikovať v danom momente ich frustruje a rozčuľuje. A rovnako, bully ako aj batoľatá si len málo uvedomujú dopad ich správania na ostatných. Majú niekoľko obmedzení, a to neschopnosť mierniť sa a limitované uvedomenie si toho, že idú vybuchnúť od hnevu. Často však v priebehu niekoľkých minút alebo hodín dokážu zabudnúť na to, že sa to vôbec stalo.

Čas „prekonfigurovať“ a zmeniť tvár vášho zlého šéfa. Spočiatku to vyzerá ako misia odsúdená na neúspech. Veď takéto typy šéfov, ktorí konajú z pozície moci predsa nie je možné zvládať a už vôbec nie pretvárať ich správanie. S využitím dobrých komunikačných zručností a niekoľkých „rodičovských“ techník vám ďalej ukážeme, ako sa môžete naučiť takýto náročný pracovný vzťah zvládať. Prvým krokom je uvedomiť si, aký typ tyranizujúceho šéfa je ten váš.

Môžeme ich zaradiť do dvoch základných skupín. Prvý je neústupčivý, tvrdý, vyžadujúci perfekcionista. S takýmto typom šéfov môže byť náročné pracovať, ale budú aspoň počúvať vaše názory a dôvody, pretože sa snažia robiť svoju prácu čo najlepšie. Rovnako si uvedomujú, že talentovaní ľudia sú tí, ktorí svoje idey zrealizujú. Ale pri dosahovaní cieľov vás môžu značne iritovať. Druhý typ zlého šéfa je náročnejší na spoluprácu.

Taký, ktorý sa nedokáže kontrolovať a je úplne nevšímavý k faktom. Vyžaduje si, aby sa všetko realizovalo podľa neho. Keď si uvedomíte s akým typom šéfa máte dočinenia, môžete začať pracovať na vašom vzťahu tak, aby bol výhodný pre obe strany. S vašimi novými nástrojmi, preventívnymi aktivitami a veľkou dávkou diplomacie môžete stlmiť svojho tyranizujúceho šéfa.

Aké sú hlavné črty zlého šéfa? Tak niektorí majú záchvaty zlosti. Deň prebieha v pohode a zrazu „bum“, váš šéf dostane záchvat a je zlostný. Môžete sa v tej chvíli niekam ukryť, ale to problém nerieši. Viesť zmysluplný a konštruktívny dialóg v tej chvíli nie je možné. Šéf s takouto charakteristikou nemá schopnosti na to, aby riešil problémy v náročnej situácii.

Vyžadujúci šéf s vysokými nárokmi, pre ktorého je vždy všetko súrne  a často vás sleduje. Potreba kontrolovať a perfekcionizmus je to, čo charakterizuje vášho šéfa, ktorý kontroluje každý váš krok.

Rovnako sa môžete stretnúť so šéfom, ktorý neustále niečo potrebuje, vyžaduje si veľa pozornosti, uisťovania a niekedy sa vás snaží kontrolovať.

Tvrdohlavosť je ďalšou charakteristikou zlého šéfa. Napríklad, v tíme sa zhodnete, že toto je najlepšie riešenie problému v danej situácii, ale váš šéf povie „Nie! Takto sa to robiť nebude.“ Žiadny kompromis. Pre mnohých pracovných tyranov je kompromis vykročením z ich bezpečnej zóny alebo majú pocit, že znižuje ich postavenie a kompetencie.

Zmätenosť, nesústredenosť sú tiež vlastnosťami zlého šéfa. Tak ako máme ADHD u detí, u zlých šéfov máme BADD – Boss attention deficit disorder, a teda poruchu pozornosti šéfa. Zaujímajú sa len o to, čo sa im aktuálne zdá zaujímavé a majú problém venovať vám pozornosť, aj keď možno ide v tej chvíli o problém, ktorý treba prioritne riešiť.

Áno, aj môj šéf má takéto vlastnosti a čo s tým ďalej?

- Buďte proaktívni. Základom je predvídať zlé správanie vášho šéfa. Pripravte si akčný plán a použite ho, keď sa váš šéf zle správa. Ak sa váš šéf správa dobre, posilňujte jeho pozitívne správanie. Preukážte svoju sebaistotu a ostaňte pripravení. Takto mu dáte najavo, že vás nezastraší svojim tyranizujúcim správaním. Udržujte očný kontakt.

- Buďte pripravení. Dopredu si pripravte vaše odpovede. Môžete si ich napísať na kartičky a nacvičiť. Napríklad: „keď sa správate takto, nie je to pre mňa motivujúce…cítime sa tak, že si nevážite našu prácu“. Alebo aj silnejšie frázy ako „takéto správanie je neakceptovateľné…vrátim sa, keď sa upokojíte“. Berte to ako šachový zápas. Váš šéf môže na vás upriamiť aj horšie správanie, môže vám dať sankcie alebo vás prepustiť z práce. Preto je dôležité premyslieť si všetko dopredu. Čo ste ochotný urobiť, aké sú vaše možnosti, dokážete sa vyrovnať s najhorším možným variantom?

- Buďte profesionál. Toto je veľmi dôležité. Udržte si pokoj a profesionálne vystupovanie v jednaní s vašim náročným šéfom, neoplácajte mu krik krikom a udržte emócie na uzde. Nešírte ďalej fámy a klebety, buďte priamy a profesionálny.

- Vytrvalosť, najmä v poukazovaní na zlé správanie vášho šéfa a uplatňovaní vášho plánu. Vaši spolupracovníci by sa na tom mali podieľať, nasledovať vás a rovnako sa postaviť náročnému šéfovi.

- Vyberte si najvhodnejší čas zo dňa a týždňa, kedy s ním budete niečo riešiť; nie pred obedom, v pondelok ráno alebo po nejakom neúspechu.

- Keď vidíte, že prichádza záchvat zlosti , neprilievajte olej do ohňa. Ak už z tejto situácie nedokáže vyjsť, nechajte vášho šéfa nech sa upokojí, nebojujte proti zlosti zlosťou.

- Majte na pamäti zásadu K.P.S.Z.: komunikácia, predvídanie, smiech a zvládnutie. Ponechajte komunikáciu otvorenú, predvídajte problémy a riešenia, použite humor, a zvládajte situáciu svojou pozitívnosťou a proaktívnym prístupom.

- Ak váš šéf vyžaduje veľa, dajte mu vedieť že sa cítite zavalený povinnosťami a pomôžte mu vytvoriť zoznam najdôležitejších úloh, očakávaní a dajte mu predpokladaný termín ukončenia úlohy.

- Pokiaľ váš šéf od vás stále niečo potrebuje, pokúste sa posilniť jeho samostatnosť a vlastnú kompetenciu. Spoločne si vytvorte stratégiu, ako náročné úlohy zvládať.

- Pokúste sa hovoriť pozitívne, aj keď váš šéf tvrdohlavo trvá na niečom. Ponúkajte možnosti a kompromisy, v ktorých je nejaká výhoda pre vášho zlého šéfa a zdôraznite fakty, prečo je to pre neho dobré.

- Chráňte vaše osobné informácie. Hovorte zlému šéfovi len minimum o vašom živote, rodine, priateľoch, záujmoch, koníčkoch, náboženstve a podobne. Informácie o vás mu dávajú väčšiu moc.

Každý deň máte možnosť svojim aktívnym prístupom manažovať „batoľa“ vo vašej práci a to použitím  humoru, zdravého rozumu, racionálnym myslením a stanovením hraníc negatívneho správania vášho nadriadeného. Ak sa rozhodnete, že si neosvojíte techniky, ako toto negatívne správanie zvládať, stanete sa boxovacím vrecom pre vášho šéfa. Vy môžete posilniť pozitívne a oslabiť negatívne, pretože vy máte v rukách riadiacu páku – vaše schopnosti a podporu. Pozitívnym a profesionálnym prístupom budete napredovať a rozširovať vaše zručnosti kooperácie a komunikácie a vytvoríte lepšie pracovné prostredie aj pre ostatných.

 A ak si s tým neviete sami poradiť, radi vám s tým pomôžeme.

 18 reakcií na “Zlý šéf a šikanovanie na pracovisku”

 1. Jozefína hovorí:

  Môže robiť manželka manželovi nadriadenu v jednom zamestnaní a pritom mať výhody ktoré nemajú jeho kolegovia kolegyne? Ona je šéfka v potravinách a ostatný sú aj z jej manželom predávajúci ďakujem

 2. Monika hovorí:

  Je to spomenutá možnosť riešenia bossingu na súde. Občan by vlastne mal rešpektovať, že v SR iba súdy smú vysloviť ortieľ o tom, či aj z “právneho” hľadiska ide o šikanu/bossing. Poznám osobu, ktorá už desiaty rok vedie takýto súdny spor voči veľkej firme v BA, na ktorej čele stojí oligarcha, no zatiaľ nepadlo ani prvostupňové súdne rozhodnutie. (!) Sudcovia nepoznajú tento jav a ani ho poznať nechcú. Je to pre nich pohodlnejšie prijať argumenty firmy a teda, že ide o “nedisciplinovaného zlého” zamestnanca, ktorému “robota smrdí” a to majú dokázať pred súdom účelové upozornenia udelené takémuto zamestnancovi, 100 percentné odňatie odmien….Súd ani nebude zaujímať, či sú tie upozornenia založené na pravde! Rôzne naschvály, ktoré majú slúžiť zo strany zamestnávateľa, na to, aby Vám mohol sťažiť výkon práce a následne Vám vytýkať “nedostatočný” výkon a dávať upozornenia, ktoré slúžia na zastrašovanie zamestnanca, sú pre súd samozrejme prijateľné, pretože zamestnávateľ je predsa ten, ktorý má právo rozhodnúť o tom, aké zdroje Vám pridelía súd na tom nič nevidí, že len ten jediný zamestnanec pracuje v “špeciálnom režime”. Pokiaľ zamestnanec je nútený odísť na PN následkom bossingu, tak to je ďalší dobrý argument pred súdom, že ide o neperspektívneho zamestnanca, ktorý “často chýba” čím spôsobuje zamestnávateľovi problémy pri organizácii práce a to je vlastne dôvod, prečo bol práve tento zamestnanec prepustený výpoveďou z dôvodu organizačných zmien a teda v žiadnom prípade nemohlo ísť o to, že prepústenie zamestnanca bolo len dovršením jeho šikanovania, nakoľko ten nebol ochotný odísť sám dobrovoľne a ani podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru. S výpoveďou z dôvodu OZ sa na Slovensku dá všetko krásne zakryť, predsa “o výbere zamestnanca, ktorý je nadbytočný, rozhoduje výlučne zamestnávateľ a súd nie je oprávnený v tomto smere rozhodnutie zamestnávateľa preskúmavať”. Je to prípad “dokonalej vraždy” duše/dôstojnosti zamestnanca…..a dávania voľnej ruky zamestnávateľom k psychickému teroru zamestnancov….ZP je potom vlastne len kus papiera.

 3. Marco hovorí:

  Pracujem v statnej sprave. Asi 6 rokov som som sikanovany zo strany veduceho, ktory mi pri osobnom kontakte sposobuje uzkosti, nasledkom coho som bol dlhodobo PN koli psychickym problemom. Po navrate do prace to pokracuje narazky, kontrolovanie, vytykanie dlhodobej PN. Neschvalovanie dovoleniek a nehovorim ked clovek ochorie a maroduje ma to vytykane dlhu dobu a preco, nic vam nebolo, su to o…..y. Aj toto sa deje v policii ale nikto s tym nic nerobi.

 4. Petra hovorí:

  Dobry den. Náš šéf ma psychicky tyra a štve proti mne zamestnancov. Ako sa voči tomu branit a Psychy cky sa stym vyrovnat. Plus je hronicky klamar

 5. SIKANA NA SSUSAT hovorí:

  Bossing je definovaný ako psychické šikanovanie v zamestnaní, ktoré vykonáva na svojom podriadenom pracovníkovi nadriadený pracovník (vedúci zamestnanec). Celý život som mala zo seba pocit, že som skôr flegmatička a dokážem byť vždy „nad vecou”. Od vysokej školy som už pracovala na viacerých miestach, učila som jazyk na základnej škole a potom som väčšinu kariéry pracovala v tlačovej a mediálnej sfére. Nadriadených som mala rôznych – príjemných a ľudských, ale aj rezervovaných, či workoholikov. Napriek tomu som sa v žiadnom zamestnaní nikdy necítila zle, práca ma vždy bavila a robila som ju s radosťou.

  V mojom poslednom zamestnaní na Strednej Sukromnej Umeleckej Skole Animovanej Tvorby v Bratislave, však moje ilúzie o mojej flegmatickej povahe zažili otrasy hodné Richterovej stupnice. Nebojte sa, nepracovala som pre skutočného teroristu, ako naznačuje titulok. Plná optimizmu som sa podujala vycibriť vzťahy s médiami a verejnosťou v jednej slovenskej škole. Prvým výstražným svetielkom, ktoré mi v hlave zablikalo už v deň nástupu bolo povzdychnutie upratovačky: „No, to ste tu už pátá v poradí, létá to tu jak špinavé prádlo”. Študenti tiež tipovali, koľko znesiem. Netušila som, prečo. Prvé dni boli fajn, snažila som sa prísť veciam na kĺb, práca pekne odsýpala. Jediné, čo ma zarážalo, boli občasné pripomienky mojej šéfky VIERY ZAVARCIKOVEJ na svoju asistentku. Najprv to bola káva, čo sa nedala piť („No to je otrasné, nájdi si nejaké školenie a nauč sa variť kávu.”). Potom to boli jej topánky, čo príliš „klopkali” („Doma si nos topánky, aké chceš. Tu si v škole a nemajú ti čo klopkať.”). Na ďalší deň bola „neschopnou šuplikantkou”, ktorá nevie ani len obálku vypísať. Doobeda jej prikázala urobiť A a poobede na ňu nakričala, prečo neurobila B. Vystresovaná dievčina si po mesiaci pre istotu pýtala súhlas aj na zjedenie obeda, aby náhodou zle nebolo. Ale bolo. Načo sa predsa toľko vypytuje? Je nesvojprávna? A čo zasa smoklí? Predchádzajúca asistentka to robila ináč, lepšie, rýchlejšie, úžasnejšie… Pomyslíte si, že šéfka si zasadla na asistentku, stáva sa. Lenže bohužiaľ, ona sedela na všetkých. Bola schopná znemožniť zástupkyňu školy pred rodičmi jej študentov počas rodičovského združenia, dokázala šmahom ruky zotrieť vedúcemu pracovníkovi v škole úsmev z tváre a dokola opakovať, aký je neschopný. Každý deň nadávala technikom, že sú „kreténi”, vrátnika dokázala kývnutím prsta tiež „dať dole” až tak, že ho jedného dňa odviezla sanitka. No a samozrejme, mráz prišiel aj na mňa. Po mesiaci práce som sa ocitla na 7 dní na PN-ke. Čo vám budem hovoriť, vyrezávali mi zub múdrosti, bola som spuchnutá ako hororová postava, cítila som sa pod psa, ale aj tak som každý deň z domu urobila, čo som vedela, tešiac sa, že budem mať dobrý bod. No dočkala som sa len výčitiek, ako som si mohla dovoliť ochorieť, keď ma práve veľmi potrebuje. Od môjho návratu to už išlo dole kopcom. Keď som jej chcela poradiť (vzhľadom na to, že som spolupracovala na pomerne veľkých a úspešných mediálnych kampaniach), dozvedela som sa, že nemám nárok na „názor v tej svojej hlavičke”. Tiež mi zvestovala, že ma neplatí za to, aby som jej niečo vysvetľovala, ale aby som jednoducho plnila jej príkazy. A keď sa mi ako nadriadená nepáči, mám si svoju ideálnu šéfku… nakresliť. Takmer každý deň som ostávala minimálne hodinu nadčas, aj keď ma doma čakal dvojročný syn, no podľa nej som nebola dosť obetavá. Behala som jej kupovať zákusky a minerálky, prípadne kancelárske potreby či iné „nevyhnutné veci”, čo má v náplni práce asistentka a nie manažérka. Nebudem to dlhšie naťahovať – ani ja a ani asistentka sme sa tam dlho neohriali. Nespokojnosť bola vzájomná – my sme neboli dosť obetavé a riaditelka ZAVARCIKOVA bola jednoducho arogantný tyran.

  Na stránke KOZ sa uvádza, že „bossing” na pracovisku sa deje vtedy, keď u vedúceho zamestnanca vidíme arogantné správanie, slovné urážky, nedocenenie práce, či častú a neoprávnenú kritiku. Je to tiež preberanie (vyčítanie) drobných chybičiek, ktoré sú u ostatných bežne prehliadané, či zosmiešňovanie pred ostatnými kolegami v práci.

  Dúfam, že naše nástupkyne budú na tom lepšie, hoci silno pochybujem. Alebo dúfam, že sa raz nájde taký zákon, ktorý na takéto prípady vezme svoj bič.

  • Bienestar hovorí:

   Dobrý deň, je možné tento problém riešiť aj právnou cestou, aj keď to zatiaľ u nás (bohužiaľ) nie je bežné.

 6. Bienestar hovorí:

  Dobrý deň, ďakujeme všetkým za Vaše reakcie. Aj podľa nich vidíme, že problém bossingu je stále horúca téma na mnohých pracoviskách. Keďže ide o cotlivú tému, budeme radi ak nám pošlete email na centrum.bienestar@gmail.com a pokúsime sa dať Vám konkrétne tipy, ako ďalej v danej situácii.

 7. katarina hovorí:

  Dobrý deň uz 2,5 roka ma šikanuje manažérka..Neviem čo všetko pospomínať, ale začalo to tým, že pôvodne som túto pozíciu zastávala ja, no bola som preložená na inú prácu a na moje miesto nastúpila ona..Ešte v čase keď nemala ani pracovnú zmluvu a bola len na návštevách začala dávať príkazy zamestnancom /napríklad, že môžu prísť do práce neskôr/ o čom sme sa nedohodli a o čom ma ani neinformovala. Tak som jej to vytkla medzi štyrmi očami slušne a v pokoji a odvtedy to všetko začalo, kolektív obrátila proti mne, nakoľko pozveličovala veci čo sa od pár kolegov dozvedela /napríklad keď som im vytkla neplnenie pracovných povinností/ a rozpútala doslova anti kampaň s tým , že všetko zlé čo sa deje je moja vina a všetci sú bezchybní len ja som tá zlá…prvý rok- šikanovala ma arogantnými emailami /hoci ostatným kolegom , ktorých má na starosti vraví superlatívmi, chodí s nimi do podnikov , robí oslavy v práci na ich meniny či narodeniny -napríklad o 14tej a to naše pracovisko je otvorené do 22hod…, mňa na tieto akcie nezavolá, čo mi nevadí, lebo v práci sa má pracovať, ale je to dosť zlý signál pre ostatných, ktorý ma potom automaticky ignoruju a vyclenuju, aby sa zaliečali tejto charakternej osobe , čo niet divu, však rozhoduje o ich mzdách/ a nezmyselnými príkazmi v podobe prerob toto takto a potom to prerob inak a daj toto naspäť takto /robím štatistiky a vždy to prepracovanie bolo len v rovine pridať vybrať to už čo tam bolo, nie že by tam boli nejaké iné čísla, ktoré by ovplyvnili štatistiku…keď som jej povedala, že to je nezmyselné a zbytočne zdržujuce išla za šéfom, ktorému narozprávala nejaké výmysly a samozrejme musela som to zas prerobiť…na konci roku mi dala manuálne porobiť uctovný výkaz za celý rok…hoci som sa jej po predchádzajúcej skusenosti spýtala, či bude ešte niečo potrebovať a povedala nie/inak by som si ho robila priebežne a nie na konci roka excel tabulky za každý mesiac s 50položkami, ktoré manuálne počítam/..aj tento výkaz mi ale dala prerobiť..len “kozmetické upravy” údaje a fakty nové neboli..otehotnela som a poprosila som /sme malý podnik/ upratovačku aby mi prišla kanceláriu vysať, nakoľko vysáva aj iné priestory a zas toto využila a už pol roka sa to ťahá s tým, že upratovačka jej nahlásila, že som tehotná a ona bez akéhokolvek mojho oznámenia urobila poradu, kto pôjde na moje pracovné miesto…keďže som sa tu nadrapovala stalo sa to, že som potratila A vďaka manažérke o tom vedel celý podnik…opäť som ich PO TOMTO strašnom zážitku a zákrokoch, ktoré som podstúpila obe poprosila aby sa to doriešilo a raz za týždeň sa vysalo, že utrieť prach, vyniesť kôš, umyť okno…si budem robiť sama ale toto prosím robiť…no a od vtedy akurát tak poštvala upratovačku proti mne, ktorá mi nepekne vynadala, tak som sa obrátila opäť na ňu však je manažérku s tým nech je objektívna a spravodlivá a dostala som krik medzi dverami na celý podnik, že toto nie je pracovná záležistoť…a išla si s upratovačkami rozrpávať o mne, tak že som to až počula, že som drzá, že som arogantná…viete mi poradiť, ako jej vysvetliť že ju neprosím o nič výnimočné a že keď prosím nie je to arogancia a že aj ostatné priestory a po ostatných kolegoch upratuje a že predsa mám nárok na čisté pracovné prostredie? Mám silnu alergiu na prach, momentálne sa snažím odvykať si od liekov kvôli snahe otehotnieť a naozaj mi nie je príjemné 8,5h dýchat starý 12ročný koberec, ktorý je nenormálne ťažké vysať, nakoľko je celý udupaný a hlavica sa na ňom zasekáva a napokon moja pracovná náplň je v office, nie upratovanie…dakujem za názor

 8. Niki hovorí:

  šikana na polícii…
  čo na to poviete?

 9. Janka hovorí:

  Dobrý deň prajem. Pracujem v malej firme 4 roky. Moja zamestnávateľka bola spočiatku vporiadku, ale postupne sa začala meniť. Skutočne mi začalo vadiť jej správanie, keď sa mi obula do môjho manžela a denne som počúvala urážky na jeho osobu a ,,rady” ako sa mám voči nemu správať. Na to som reagovala tak, že som úplne prestala hovoriť o mojom súkromí. S manželom sme mali problém s otehotnením. Mali sme čo robiť aby sme to doma spracovali, dokonca sme to nepovedali ani rodičom. Moja zamestnávateľka to však vytušila a potrebovala to veľmi riešiť s cudzími ľuďmi, tak som ju poprosila aby to nechala tak. Podstúpili sme umelé oplodnenie. Počas liečby sa mi zkomplikoval zdravotný stav a miesto 2 týždňovej PN som bola doma 4 týždne. Pravdaže som, po tom všetkom, nepovedala, kvôli čomu som vypísaná, ale na papieri bola pečiatka od gynekológa. Moja nadriadená od prvej chíle každému hovorila, že som na dlhodobej PN, na rizikovom tehotenstve a uz sa nevrátim. Po PN som ihned išla na školenie ktoré som mala vybavené dávno predtým. Ona sa mi vyhrážala tým, že mi dá za to obdobie absenciu. Nakoniec sa mi podarilo otehotniet. Rozhodla som sa, že dám výpoveď. Pri odovzdaní výpovede mi ale zamestnávateľka tak vynadala, že som tú situáciu nezvládla a zo strachu pred potratom som jednoducho odišla z práce. Inak som vzorný zamestnanec, ale konflikty naozaj neviem zvládať- hneď sa rozplačem. Teraz ma zrejme čaká okamžitá výpoveď, čo by mi ani tak nevadilo, len sa bojím prípadných finančných postihov. Som si vedomá, že moja reakcia nebola správna, ale zúfalí ľudia majú zúfalé činy.
  Je moŽné,že budem mať po tomto incidente nejaké vážnejšie problémy?

 10. Mata hovorí:

  Dobrý večer. Čítam všetky tie príbehy predomnou a vo väčšine z nich som sa našla aj ja. Moja nadriadená ma ničí už skoro 2 roky. Keď som nastúpila do práce, bola som na školení 6 týždňov a bolo super. veľmi sme sa s kolegynami tešili na našu vlastnú predajňu. No po odchode náhradného šefa, ktorý ma chválil a posuval stále dopredu prišlo peklo. Postupne a pomaly pri každej príležitosti ma zhodí, nedovolí mi vyjadriť sa, aj kedsom v kancelárii často a keď niečo poviem tak to hneď neguje a vyvracia. Neakceptuje ani to, že niekto je naozaj chorý, resp. neakceptuje to u mna. Ako ani moje P-čko. Riadne potvrdené mimochodom tomuto predchádzali niekoľké smeny, na ktoré som chodila veľmi chorá, bez hlasu, s teplotou a závratmi. Toto všetko videla a keď som namiesto PN doniesla P bolo peklo na zemi. Keď dostanem prácu, plním ju minimálne na 100percent aj predčasne. Moje kolegyne vidia šikanu a stále sa pýtajú prečo som tam. Ale ja nechcem odísť ja svoju prácu mám rada. No bojím sa že vedenie, ktoré je v Blave, nebude tomuto problému venovať pozornosť a či mi stojí za to vycestovať a riešiť problém s nimi. Nemám žiadnu podporu. Dokonca mi navrhla, aby som odišla, aby som si našla inú prácu, alebo si vybavila invalidný dôchodok. To je sila, nie…? A ešte sleduje moje súkromie a vykrikuje, čo uverejním na verejných sieťach. Nejaké obrázky a texty a dovolenky, proste nechápem. Prosím čo mám robiť?

 11. Nikol hovorí:

  Dobrý deň,už vyše roka som šikanovaná zo strany mojho vedúceho. Neustale sleduje čo robím,ma blbé poznámky. Už som zodpovedná aj za to čo som nespravila,keď sa mu to snažím vysvetliť tak začne po mne doslova ziapať. Svoju robotu si robím na 100%,lebo viem že pomne ide,ale aj tak si na mna vymýšla všeliaké blbosti. Všetci v okolí o tom vedia ale nevedia mi pomocť. Sťažovala som sa svojej priamej nadriadenej. Jej reakcia bola,že on je taký a mikla plecom,samozrejme to nijak nevyriešila.A najhoršie je,že aj ona zrejme pod jeho tlakoma strachu že pride o teplé miestečko a dobrý plat začína ísť proti mne. Neviem na koho sa mám obrátiť a ako to riešiť. Z roboty nechcem odísť,nechcem ustúpiť a dať mu pocitiť výhru.

 12. Helena hovorí:

  Peklom bossingu som si prešla, trvalo viac ako 15-násť rokov a aj po výstupe pokračovalo. Nadridený robil trestné činy v priamom prenose. Možno nikto v tejto nespravodlivej krajine nemá toľko dôkazov na bossing, ako ja, možno nikto neprosil nežiadal toľké úrady, ministertsvá, mimovládky, občianske združenia, odbory, právnikov, stredisko pre ľudské práva, nevystúpil v tv, v rádií ako ja, ale absolútne nikto tu obeti nepomôže. Ostalo mi akurát podlomené zdravie, opustila som svoju milovanú prácu, som ID následkom bossingu a koho z kompetentných to trápi? Nie som však sama a to, že sa dovoláte nápravy, pomoci moje obete tomu neverte. Po mojich krutých skúsenostiach mám pocit, že tomuto nešváru dávajú zelenú mnohí politici a potom záleží, kto šikanuje. Je to krutá pravda v našej malej krajine.

 13. Tina hovorí:

  Dobrý deň. Ako sa brániť proti bossingu a takemu šéfovi. S kolegynou ro mame na dwnnom poriadku ohovaranie ponizovanie osocovanie zo strany nadriadenej ale nieje to nas priamy sef ked sa branime tak nepocuva a len svoje v hlave ma hoci to nieje pravda co mame eobit uz je to neunosne ďakujem

 14. Zdenka hovorí:

  Dobry den, pred viac ako rokom som bola dlhodobo sikanovana zo strany svojho sefa. Po rozhovore s vyssie nadriadenym sa to ukludnilo a myslela som si, ze aj ,,trapenie,,ukoncilo. No v januari tohoto roku som karierne postupila a zaroven sa stala sefovou zastupkynou. Tri mesiace fungovala nasa spolupraca a komunikacia na dobrej urovni. No posledne dva mesiace sa zacali opakovat situacie spred roka:vyssie naroky, viac prace, ohovaranie, osocovanie….Svoju pracu mam rada, k podriadenym som dobra a mam respekt. Som predsa jednou z nich, roky som pracovala s nimi. Moj sef sa ma snazi podkopavat i pred nimi. Svoje skusenosti z praxe a odbornost akosi neprejavujem, pretoze som vraj mudrejsia ako on. Boji sa, ze ho z miesta veduceho ,,zhodim,,. Nekomunikuje so mnou a zazera ako besny pes.Snazim sa nevybuchnut,no je to stale tazsie. Prosim Vas o akukolvek radu. Dakujem.

 15. Michaela hovorí:

  Dobrý deň,
  na našu séfku dokonale sedí “syndróm” BADD, ale tam to ani zďaleka nekončí. S kolegyňami, ktoré majú rovnaký problém sa stále snažíme podporovať sa ale je to čoraz ťažšie. Nemáme sa na koho obrátiť, lebo nikto z ostatných zamestnancov nie je ochotný ísť proti šéfke, všetci vidia čo robí ale nič nepotvrdia. Naopak ešte uškodia tým, že pri svojich pochybeniach obracajú pozornosť šéfky na nás tým, že jej podsunú nepravdivú informáciu. Komunkovať sa so šéfkou nedá, akonáhne si dovolíme oponovať pošle nás preč. Psychicky sme na tom dosť zle a nevieme si pomôcť. Ďakujem za akúkoľvek radu

 16. Jana M hovorí:

  Je nejaká možnosť brániť sa proti bossingu pred súdom? čo obstojí ako dôkaz bossingu pred súdom a čo nie? dakujem

  • Bienestar hovorí:

   Dobrý večer pani Jana, možné to je, ale žiaľ na Slovensku zatiaľ nie veľmi bežné. Každopádne my sa zaoberáme viac tou psychickou stránkou bossingu, Vašu otázku teda posunieme nášmu právnemu poradcovi a budeme Vás informovať.

Pridaj komentár

YOU MAY LIKE